Kako dijete može naučiti engleski ako ima sat od 45 minuta samo jednom tjedno? U čemu je tajna?

Pa jedan PAPPAGALLO Mommy and Baby sat od 45 minuta neće čarolijom pretvoriti dijete u engleskog govornika! Čak ni satovi dva puta tjedno ne mogu garantirati da će dijete pričati na engleskom. Tajna uspješnog učenja stranog jezika leži u dokazanoj metodologiji koja uključuje dnevno slušanje jezika u pozadini.

Što je pasivno slušanje?

Pasivno slušanje auditornog jezika je način na koji se strani jezik usvaja. Kroz tu metodu dijete čuje audio materijale na engleskom kao zvukove u pozadini, dok se u isto vrijeme igra, jede ili npr. odlazi na spavanje. To je pasivan način usvajanja jezika, u kojem je djetetova pažnja periferno usmjerena na pozadinski audio materijal. Upravo zbog čestog slušanja i ponavljanja bez potrebe da se fokusira na isto, ta je metodologija vrlo slična prirodnom usvajanju materinjeg jezika. Opće je poznato među lingvistima da periferno usvajanje jezika odlazi direktno u dugoročno pamćenje.

IMG_4565_modified

 

Učenje uz zabavu

Uspješno učenje jezika ne može se naravno postići isključivo pasivnim slušanjem. Visoko kvalificirani učitelj koji može uskladiti nastavne materijale s materijalima za slušanje kod kuće, stvorit će savršene uvjete za uspješno učenje. Svaki Pappagallo učitelj prolazi vrlo zahtjevno školovanje koje mu daje znanje, tehnike i materijale razvijene od strane pedagoških stručnjaka. Ti su materijali i metode dokazano uspješni u podučavanju engleskog jezika. Svi se satovi održavaju na engleskom, tako da će dijete djelomično razumjeti CD koji se sluša na satu, ali i kod kuće dva puta dnevno.

Dijete će opet sljedeći tjedan na satu naučiti još nešto više i taj proces slušanja CD-a kod kuće, dolaska na sat, i ponovnog slušanja kod kuće se nastavlja sljedeća 2 mjeseca dok se gradivo u potpunosti ne savlada. Nakon toga se nastavlja sa sljedećom cjelinom, novim gradivom i CD-om.

IMG_4579_modified

Slušanje kod kuće ne zahtijeva od djeteta da se fokusira i aktivno uči – biti prisiljen na nešto uopće nije zabavno! S pasivnim slušanjem uči se spontano, a u nekim trenucima dijete može i zapjevati. Ono sluša i prima informacije, a da nije toga ni svjesno. U pasivnom slušanju leži tajna uspješnog učenja engleskog; ono podupire PAPPAGALLO Mommy and Baby jednotjedni sat od 45 minuta i dijete uči na divan način.