KOLIKO JEZIKA GOVORI VAŠE DIJETE?

Škola stranih jezika PAPPAGALLO donosi vam koristan članak o važnosti ranog učenja stranih jezika kod djece i na što je važno obratiti pozornost kod učenja.

Danas se strani jezici javljaju kao važan element obrazovanja i roditelji sve više žele da djeca od najranijeg uzrasta uče određeni jezik, a vrlo često i dva strana jezika, svjesni da poznavanje stranog jezika djetetu daje priliku za bolji život.

Europa je 2002. godine dala preporuku da svako dijete pored materinjeg treba naučiti još dva strana jezika – živimo u vremenu kada je to znanje i više nego potrebno. Međutim, kod mnogih se roditelja višejezičnost javlja kao dilema, kako se usvaja više stranih jezika i kakva je uloga materinjeg jezika u procesu učenja? U školi Pappagallo ponekad se susrećemo s ovim pitanjem pa pogledajmo o čemu se zapravo radi, kako mala djeca usvajaju strane jezike.

Dijete koje u prvim godinama života govori dva ili više različitih jezika ima veći uspjeh u školi i veću međukulturalnu osjetljivost. Zahvaljujući ranom učenju, dijete postaje kompetentnije, razvija svoju kreativnu stranu i želju za spoznajom novog. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da je višejezičnost bogatstvo svakog čovjeka.

Dijete uči strani jezik kroz igru i zabavu, vezuje ga za prostor i ljude s kojima govori. No, koliko je jezika dijete u mogućnosti savladati? Na prethodno navedeni način, dijete je sposobno naučiti dva, tri pa čak i više jezika s vrlo malo ili bez teškoća! Osnovni uvjeti za ovladavanje jezikom su: motivacija, komunikacija s roditeljima, učiteljima i drugom djecom, a sve to kroz igru – upravo onako kako to mi radimo na našim veselim satovima u školi Pappagallo! Kako je igra vodeća aktivnost u odrastanju djeteta, ona će omogućiti da savlada baš sve – kroz igru dijete obogaćuje rječnik, razvija finu motoriku, otvara bezbroj kreativnih mogućnosti i bolje se izražava.

Untitled-15_1_

Hoće li dijete miješati jezike koje trenutno uči? (Ovo je jedno od najčešćih pitanja koje roditelji postavljaju Pappagallo teachericama.)

Hoće, ali samo u početku kada pravila jednog jezika primjenjuje dok koristi drugi, to se kasnije neće događati niti ostaviti trajne posljedice na korištenje nekog stranog jezika. Ako uzmemo za primjer trogodišnje dijete, ono već ima oformljenu osnovnu rečeničnu strukturu, gramatiku i osnovni vokabular materinjeg jezika, a motivacija za govorom je visoka. Kada to dijete sudjeluje u igri s drugom djecom na stranom jeziku, ono uči i s lakoćom ovladava pravilima kako bi komunikacija imala uspješan ishod, jer to je upravo ono što dijete želi – komunicirati!

Dijete voli igru pa tako na isti način voli i jezik na kojem se igra. Ono kasnije u potpunosti eliminira elemente materinjeg jezika i uspješno upotrebljava naučene rečenične strukture. Strani jezik dobiva svoj oblik i smisao, jer postaje oruđe koje vodi do uspješne igre.

Hoće li dijete naučiti govoriti oba jezika savršeno?

Kao kod svakog oblika učenja, kod djeteta će se javiti određene faze kroz koje mora proći. U početku se novi jezik obrađuje i dolazi do razdvajanja dva jezika prije nego se dijete počne izražavati na novom. Jeste li ikad prisustvovali konverzaciji u kojoj se dijete, kao jedan od sugovornika, služi različitim jezicima? Naime, za njega jezik predstavlja ključ koji primjenjuje ovisno o tome kome se obraća. Iz tog je razloga vrlo važno da sa svakim roditeljem, nastavnikom ili grupom komunicira koristeći samo L1 (materinji jezik), L2 (strani jezik) ili L3 (drugi strani jezik). Učionicu u kojoj uči i osobe s kojima komunicira vezuje za jezik. To će upotpuniti diferencijaciju jezika i pomoći mališanima u ovladavanju istim. Za djecu koja usporedno uče L2 i L3 važno je naglasiti da se pri učenju L3 jezika aktiviraju i L1 i L2 u pogledu gramatičkih struktura, leksika i funkcije jezika.

Kod nas u PAPPAGALLU na nastavi koristimo slušne i audiovizualne materijale vezane uz gradivo zbog dokazano velikog potencijala u poboljšanju receptivnih vještina, razvijanja kreativnosti i kognitivnih sposobnosti djeteta.

Ako vaš mališan još ne ide na vesele Pappagallo satove engleskog ili njemačkog jezika, a zanima vas kako to kod nas izgleda, javite nam se na porukom na Facebook, e-mailom na info@pappagallo.hr ili na 021 489 917, pitajte sve što vas zanima i dogovorite besplatan ogledni sat. :)