ULOGA RODITELJA U RAZVOJU MALOG GENIJA

Svi se volimo pohvaliti kada se dogodi da naše dijete samo sa dvije godine recitira napamet na desetak pjesmica, zna nabrojati više marki automobila ili pjeva pjesme ozbiljnijih pjevača, no malo je onih koji se, kad uoče potencijal svog djeteta, stvarno potrude usmjeriti dijete da svoj talent razvijaju u pravom smjeru.

Iako se često pretpostavlja da se nadarena djeca rađaju u obiteljima iz višeg društvenog staleža, čiji su roditelji imućni i obrazovani, statističkim analizama je utvrđeno da obrazovanje i ekonomski status obitelji nemaju veze s tim. Bez obzira na stalež, uloga roditelja u uočavanju nadarenosti i intelektualnog potencijala djeteta od najvećeg je značaja. Odmah iza toga vrlo je važno pravilno postupati u procesu usmjeravanja i tretiranja dječjeg talenta. Djeci treba dopustiti da istražuju, a ne im nametati svoje stavove.

Kada je u pitanju naše dijete, normalno je da svi imamo visoka očekivanja, no važno je da ta očekivanja imaju temelj, da ih prati pravilan poticaj i emocionalna podrška djetetu. Pored roditelja, veoma važnu ulogu imaju učitelji i pedagozi koji bi trebali ravnopravno s roditeljima sudjelovati u identificiranju i pravilnom usmjeravanju talenta. Roditelji često nisu vješti ili su prezauzeti pa im pravi trenutak da usmjere svoje dijete jednostavno promakne. Zato bi obrazovni kadar uvijek trebao poduzeti određene korake prilikom identificiranja nadarene djece.

kids painting rainbow

Za razvijanje talenta i formiranje buduće uspješne osobe, neophodno je razvijati zdrave radne navike i naviknuti dijete da radi na sebi i usavršava se iz dana u dan. Pogrešno je prepustiti dijete samo sebi sebi pod izgovorom da se treba osamostaljivati. Doći će vrijeme i za to, ali ne dok ne usmjerimo dijete u smjeru koji paše njegovom talentu i osobnosti.

A ako vidite da vaše dijete ima talent za strane jezike, kontaktirajte nas na 021 489 917 ili na info@pappagallo.hr i upišite svoje dijete u najbolju školu stranih jezika s dugogodišnjm tradicijom 😊